वितरकाचे नाव

संपर्काची माहिती

पत्ता

आऊबाई कृषी सेवा केंद्र, अकोले

9405666867

A/P वाघापूर, ता. अकोले, जि. अहमदनगर

आद्रतो अॅग्रो फार्मर्स इंडिया प्रा. लि. लिंगदेव

9595943600

लहीत रोड, लिंगदेव, ता. अकोले, जि. अहमदनगर

अंबिका फर्टिलायझर्स, कणेरसर

9960867294

कणेरसर

आनंद अॅग्रो एजन्सी, करंदी

9665412044

A/P करंदी ता.- शिरूर, जि.पुणे

अनुप आणि कंपनी वाफगाव

9960658322

A/P वाफगाव, ता.खेड, जिल्हा पुणे

अश्वमेध फर्टिलायझर्स, मार्कल

9881502013

मार्कल

अविष्कार कृषी भंडार

9960837993

A/P.वडगाव (KNDALI),ताल-जुन्नर,जिल्हा-पुणे

बधे अॅग्रो एजन्सीज, शिरूर

9822048285

दुकान क्रमांक 27 जुने मार्केट यार्ड कॉम्प्लेक्स नगर पुणे रोड, शिरूर ता. शिरूर, जिल्हा-पुणे

बालाजी कृषी सेवा केंद्र चिंचोडी पाटील

9130623766

A/P चिंचोडी पाटील ता.जिल्हा अहमदनगर

बळीराजा ऍग्रो सर्व्हिसेस, पळशी (पारनेर)

7745073973

ए/पी- पळशी, ताल पारनेर, जिल्हा अ.नगर 414304

बळीराजा ऍग्रो सर्व्हिसेस, सावरगाव

9730646030

ए/पी सावरगाव, ज्ञानेश्वर कॉलेजच्या शेजारी, सावरगाव वस्ती ता. जुन्नर जि.पुणे

बळीराजा कृषी सेवा केंद्र, वडगाव तांदळी

7841098162

A/P:- वडगाव तांदळी ताल आणि जिल्हा अहमदनगर

बळीराजा कृषी उद्योग

8652333338

ए/पी- मांजरवाडी, ताल-जुन्नर, जिल्हा-पुणे 410504

भैरवनाथ कृषी सेवा भंडार, कुरकुंडी

9922511271

A/P कुरकुंडी ता. खेड जि. पुणे

भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्र चास अकोले

9284198395

ए/पी-चास, ता. अकोले, जि. अहमदनगर

भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्र, खामुंडी

9975571344

A/P घर क्र. 705, खामुंडी, ता. जुन्नर, जि. पुणे

भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्र, म्हसणे फाटा

9800298002

म्हसणे फाटा

भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्र, पायत

9689531832

A/P पायत, ता. खेड, जि. पुणे

चंद्रतारा कृषी सेवा केंद्र, निमगाव

9960260193

A/P निमगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे

चोभे अॅग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, खडकी नगर

9999999955

खडकी नगर

दत्तकृपा क्रूसी सेवा केंद्र, पाबळ

1216348254

ए/पी पाबल

दत्तमंगल कृषी सेवा केंद्र, कन्हेरसर

8605608072

ए/पी कन्हेरसर, यमाई मंदिराजवळ, ता.खेड जि. पुणे

दुर्वांकुर कृषी सेवा केंद्र, रंजनगाव

9371890909

A/P: RANJANGAON, TAL SHIRUR

गजानन कृषी सेवा केंद्र, खेड

9921202455

ए/पी- खेड

गजानन कृषी सेवा केंद्र, ओतूर

1234000000

ए/पी ओतूर

गणेश फर्टिलायझर, खारखाना फाटा

9860207571

ए/पी-खरखाना फाटा, ताल-जुन्नर, जिल्हा-पुणे

गणेश जैविक आणि सेंद्रिय कृषी भंडार, मळे वडगाव

8275269146

A/P.:- मढे वडगाव, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर

गणेश कृषी सेवा केंद्र, निमोने

9763509964

ए/पी निमोने, ता. शिरूर, जि. पुणे

GANESH KRUSHI SEVA KENDRA, OTUR

5552861654

ए/पी.ओतूर,ताल-जुन्नर,जिल्हा-पुणे

गणेश कृषी सेवा केंद्र, शेलपिंपळगाव

7507446363

शेलपिंपळगाव

ग्लोबल अॅग्रो इनपुट, भोसे

8007076514

भोसे

गुरू अॅग्रो एजन्सीज, जांबूत

7709790789

वॉर्ड क्र. 3, M NO. ४७, गावठाण, जांबुत, जांबुत, पुणे, महाराष्ट्र, ४१४२०३

गुरुदत्त कृषी सेवा केंद्र, सोनई

9999999994

सोनई

गुरुकृपा कृषी सेवा केंद्र, आवसारी

9991999999

आवसारी

गुरुप्रसाद कृषी सेवा केंद्र वडझिरे

9511295698

वडझिरे नगर

हरितक्रांती कृषी सेवा केंद्र, चास नगर

7768834723

मिल्कट नं 270, चास, नगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र, 414001

हितेश कृषी सेवा केंद्र कन्हेरसर

7800078004

कान्हेरसर

जाधव ऍग्रो, शिरेगाव

शिरेगाव

जगदंबा कृषी उद्योग, कवठे

9890132010

कवठे

जय किसान कृषी सेवा केंद्र, केडगाव

9763931718

A/P केडगाव ता.जि.अहमदनगर

जय मल्हार कृषी सेवा केंद्र, नारायणगाव

9766611355

ए/पी.वारुलवाडी (नारायणगाव),ता-जुन्नर,जिल्हा-पुणे.

केदारलिंग कृषी भंडार, डिंगोरे

9960433805

ए/पी-डिंगोरे,

किसान कृषी केंद्र, चिंबळे

9730698353

A/P चिंबळे ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर

किसान फर्टिलायझर, आधळगाव

9922965893

आधळगाव

कृषी हायटेक ऍग्रो सर्व्हिसेस, विकासवाडी

7588682235

A/P-विकासवाडी(निमदारी),ताल-जुन्नर,जिल्हा-पुणे412401

कृषी पंढरी सेवा केंद्र. हंगेवाडी

9665866628

A/P हंगेवडी, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर

कृषी संजीवनी कृषी सेवा केंद्र, पिंपरखेड

9730827999

A/P पिंपरखेड, ता. शिरूर, जि. पुणे

कृषीधन ऍग्रो एंटरप्राइजेस बेलवंडी फाटा

8390066103

A/P बेलवंडी फाटा ता. श्रीदोंगा, जि, अहमदनगर

कृषीधन ऍग्रो सर्व्हिसेस, शेंडी

8805978546

GAT क्र. 723, गाला क्र. 11, दत्तमंदिर चौक, नगर औरंगाबाद रोड, शेंडी अहमदनगर

कृषीधन कृषी सेवा केंद्र, रोहकडी

9766287765

A/P- रोहकडी, ताल-जुन्नर, जिल्हा-पुणे 412400

लक्ष्मी कृषी सेवा केंद्र

7709866839

ए/पी. बेल्हे, ताल-जुन्नर, जिल्हा-पुणे

M/S भूमी अॅग्रो, कोठे ख

9422134896

A/P - कोठे ख, ताल संगमनेर, जि. अहमदनगर

M/S गुरुदत्त कृषी सेवा केंद्र, पानेगाव

9421828907

A/P पानेगाव, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर

M/S कृषिपराशर वेदोक्त शेती तंत्राद्ययन हिवरगाव पाऊस फाटा

7057092966

A/P हिवरगाव पावसा फाटा, ता.संगमनेर, जि. अहमदनगर

महेश कृषी सेवा केंद्र, मंचर

9766550585

ए/पी.मंचर,ता.आंबेगाव,जि.पुणे

मलगंगा कृषी उद्योग

7896541230

ए/पी-टाकळी,ता-शिरूर,जिल्हा-पुणे.

मातोश्री कृषी सेवा केंद्र, पारनेर

9271924191

A/P- पारनेर, जिल्हा अ.नगर 414302

माऊली ऍग्रो सर्व्हिसेस

7588069313

ए/पी-मंगरुळ पारगाव,ता-जुन्नर,जिल्हा-पुणे 410504

माऊली अॅग्रोटेक, कोलगाव

9665668296

A/P- कोलगाव ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर

माऊली कृषी एजन्सी, आंबळे

9960704555

A/P आंबळे, ता. - शिरूर, जि. - पुणे

माऊली कृषी सेवा केंद्र

9970687172

ए/पी.वळती,ता.आंबेगाव,जि.पुणे

माऊली कृषी सेवा केंद्र, धामणी

9970687172

ए/पी.धामणी, ताल-आंबेगाव, जिल्हा-पुणे

माऊली कृषी सेवा केंद्र दहिगाव

7620004772

A. दहिगाव, पी. शिरढोण, ता. नगर, जि. अहमदनगर

माऊली कृषी सेवा केंद्र, उरळगाव

9860845601

बिडगर वस्ती, उरळगाव, ता. शिरूर जि. पुणे

माऊली कृषी उद्योग

ए/पी-मंगरुळ पारगाव,ता-जुन्नर,जिल्हा-पुणे 410504

अधिक भाऊ, मंचर

7722000864

ए/पी.मंचर

मोरया ऍग्रो एजन्सी,शिक्रापूरमोर्या ऍग्रो एजन्सी,शिक्रापूर

7038875888

दुकान क्रमांक 15, जीआर. पॅन. बिल्डिंग, शिक्रापूर, ता. शिरूर

मुक्तादेवी कृषी सेवा केंद्र नरोडी

9096069334

ए/पी-नरोडी, ताल-आंबेगाव, जिल्हा-पुणे.

मुळूक आणि सन्स खोडद फाटा

8766914635

खोडद फाटा

नवीन भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्र, मलठणफाटा

9850007899

ए/पी-मलठाण, ताल-शिरूर, जिल्हा-पुणे.

न्यू ग्रीन एकर्स अॅग्रो ट्रेडर्स, मंगरूळ

9730035257

ए/पी- मंगरूळ पारगाव, ता-जुन्नर, जिल्हा-पुणे 412410

नवीन प्रथमेश कृषी सेवा केंद्र, मंगरुळ पारगाव

9372402627

A/P पारगाव टारफे आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे

निकम हायटेक ऍग्रो सर्व्हिसेस

9975297707

ए/पी.कारखाना फाटा,ता-आंबेगाव,जिल्हा-पुणे

निखिल ऍग्रो सर्व्हिसेस, ढवळगाव

9146780600

ए/पी- ढवळगाव, ताल-श्रीगोंगा, जिल्हा अ.नगर

निसर्ग ऍग्रो सर्व्हिसेस, ब्राम्हणी

ब्राम्हणिओमकर ऍग्रो एजन्सीज, रंजनगाव

ओंकार अॅग्रो एजन्सीज, रांजणगाव

9822474044

श्री कॉम्प्लेक्स, हॉटेल राजमुद्रा जवळ, रंजनगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे

ओंकार अॅग्रो सर्व्हिसेस, घोडेगाव

9423529991

घोडेगाव

ओंकार अॅग्रो ट्रेडर्स, आळे

9766625596

A/P आळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे पिन-४१२४११

प्रगत शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, रांजणी

9561835389

एपी. रांजणी, ता. आंबेगाव

प्रगत शेतकरी कृषी एजन्सी, कठापूर

8208807090

A/P काठापूर कुर्द, ताल-आंबेगाव, जिल्हा-पुणे

प्रगती ऍग्रो सर्व्हिसेस, कवठे

9766694925

येनामवस्ती, मिकट क्र. 807, कवठे येमाई, शिरूर

प्रगती अॅग्रो, लोणी

9420174012

ए/प.लोणी,ता.आंबेगाव,जि.पुणे

पृथ्वीराज कृषी सेवा केंद्र गंजीभोयरे

9665168635

गंजीभोयरे नगर

राज कृषी सेवा केंद्र, घोडेगाव

8975084359

घोडेगाव

रजनीगंध अॅग्रो सर्व्हिसेस, जुन्नर

9975603716

मार्केट यार्ड (बैल बाजार), जुन्नर

राजेंद्र कृषी उद्योग, उदापूर (बनकर फाटा)

9975571341

उदापूर, बनकर फाटा, ता. जुन्नर, जि. पुणे पिन-४१२४०९

रविराज कृषी सेवा केंद्र, राजुरी

9922473284

A/P राजुरी, ता. जुन्नर, जि. पुणे-412411

रिद्धी सिद्धी कृषी उद्यान, घारगाव

9022062526

ए/पी- घारगाव, सिद्धिगिरी कॉम्प्लेक्स, ताल संगमनेर दि अहमदनगर

रुद्र अॅग्रो एजन्सी, शेडगाव

9623409491

A/P शेडगाव, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर

रुषी कृषी सेवा केंद्र

9890360271

अ/प.पारगाव,ता.आंबेगाव,जिल्हा-पुणे.

साई आनंद कृषी सेवा केंद्र, कठापूर

9966338319

अ/प्र.कठापूर बुद्रुक,ता-आंबेगाव,जिल्हा-पुणे.

साई कृषी सेवा केंद्र, अलकुटी

9960785203

अलकुटी, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर

साई कृषी सेवा केंद्र, मांजरवाडी

8888038752

ए/पी- मांजरवाडी, ताल-जुन्नर, जिल्हा-पुणे

साई कृषी सेवा केंद्र, मेंगडेवाडी

मिल्कट क्र. 8 ब, मेंगडेवाडी ता. आंबेगाव, जि. पुणे ४१२४०६

साई समर्थ कृषी उद्योग, माळवाडी (टाकळी)

8796383739

A/P माळवाडी (टाकळी हाजी), शिरूर-नारायणगाव रोड, माळवाडी फाटा, ता. - शिरूर, जि. पुणे

सैधन कृषी सेवा केंद्र

A/P-पिंपळेगाव,ताल-आंबेगाव,जिल्हा-पुणे

सैनिक कृषी सेवा केंद्र, बेलवंडी

9970434911

ए/पी. बेलवंडी, ता-श्रीगोंदा, जिल्हा-अहमंदनगर

साईराज ऍग्रो सर्व्हिसेस, धामणगाव पाट, अकोले

8975902601

धामणगाव पाट, अकोले

समृद्ध क्षेत्री कृषी सेवा केंद्र

9822520048

नागापूर

समृद्धी कृषी उद्योग, जांबूत

9765802852

ए/पी-जांबूत, ता. शिरूर जि.पुणे

संग्राम कृषी सेवा केंद्र, घारगाव

9850626237

नगर दौंड रोड, घारगाव, ता.श्रीगोंदा, जि.- अहमदनगर

संतकृपा कृषी सेवा केंद्र, खडकवाडी

9145821325

खडकवाडी, पोस्ट लोणी, ता. आंबेगाव, पुणे

सांवी कृषी सेवा केंद्र, पाचेगाव

9370945009

पाचेगाव

सौरभ अॅग्रो एंटरप्राइजेस, किवळे

9822337842

ए/पी- किवळे, पायत रोड, कडूस फाटा, ता.खेड, जिल्हा पुणे

सावित्री KSK खेडले परमानद

9665779686

खेडळे परमानद ता.नेवासा

शेताकरी KSK-कर्फाटा-रंजनी

7979798798

रंजनी

शेटी उद्योग भंडार, ओतूर

9960264284

ए/पी ओतूर, ता. जुन्नर

शेतकरी कृषी सेवा, वाल्टी

9765722227

वळती, ताल-आंबेगाव, जिल्हा-पुणे.

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र राळेगाव सिद्धी

राळेगण सिद्धी

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, ब्राम्हणी

ब्राम्हणी

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, चास

8308226286

चास

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, कापूरवाडी

8237267464

कापूरवाडी

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, खेड

9822553485

पुणे नाशिक रोड, राजगुरुनगर, ता. - खेड, जि. - पुणे

शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, तळेगाव धामढेरे

9763373635

ए/पी तळेगाव धामढेरे (नवीन शासकीय धान्य गोदामाच्या समोर) ता. - शिरूर, जि. - पुणे

शेतकरी राजा कृषी सेवा केंद्र, मांडवगण फराटा

9822204518

H.NO.239, FLOOR, मांडवगण फराटा तांदळी रोड, पुणे, महाराष्ट्र, 412210

शिंदे कृषी सेवा अहमदनगर

8237122180

गाला क्र. 6, हरित क्रांती बिल्डिंग, मार्केट यार्ड, अहमदनगर

शिवांजली कृषी सेवा केंद्र, वडगाव रासई

9420173277

वडगाव रासई, ता. शिरूर जि.पुणे

शिवकृपा कृषी सेवा केंद्र

9850652813

ए/पी-वाघाळे,ता.शिरूर,जि.पुणे.

शिवनेरी कृषी सेवा केंद्र, आळेफाटा

7588682307

ए/पी आळेफाटा, ता. - जुन्नर, जि

शिवप्रसाद कृषी भंडार, जेऊर

7666727231

A/P JEUR, जि. अहमदनगर

शिवशंभो कृषी सेवा केंद्र, जारकरवाडी

8600231312

A/P जारकरवाडी, ता. आंबेगाव, जि. पुणे

श्री भैरवनाथ कृषी विकास केंद्र, धामरी

9881951393

A/P धमारी

श्री संत शेख मोहम्मद महाराज अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, श्रीगोंदा 

9604110505

अ/प्र- श्रीगोंदा, ता. श्रीगोंदा, जि.- अहमदनगर

श्री स्वामी समर्थ कृषी सेवा केंद्र, लहीत, अकोले

लाहित

श्री अंबिका माता ऍग्रो सर्व्हिसेस, अहमदनगर

9421977299

A/P देवीभोयरे, जि. अहमदनगर

श्री अंबिकामाता फर्टिलायझर्स वरुडे

8975977999

वरूड

श्री बालाजी ऍग्रो एजन्सीज, निमगाव महाळुंगी

NIMGAON MAHALUNGI

श्री गजानन ऍग्रो एजन्सीज, ओतूर

9604202087

ए/पी.- ओतूर, ता.- जुन्नर, जि.-पुणे

श्री गुरुदत्त शेटी भंडार, कोकणगाव

8857029339

ए/पी-कोकणगाव, संगमनेर लोणी रोड, संगमनेर ४२२६०५

श्री गुरुकृपा कृषी सेवा केंद्र, सोनई

9545961011

सोनई

श्री साई शेटी भंडार, अष्टपुर

8806265019

A/P अष्टपूर, ता. हवेली जि. पुणे

श्री स्वामी समर्थ कृषी सेवा केंद्र, येणे

9527606587

A/P आणे, ता. जुन्नर, जि. पुणे पिन-४१०४१२

श्री स्वामी समर्थ कृषी सेवा केंद्र, कौठा

9850031209

A/P:- कौठा (गावलवाडी), ता. श्रीगोंदा, जिल्हा- अहमदनगर

श्रीनाथ कृषी सेवा केंद्र कान्हूर पाथर

9665636507

A/P.- कान्हूर फाटा, शिवनेरी चौक, सोनई मंगल कार्यालयाशेजारी

सिद्धी अॅग्रो सर्व्हिसेस, धांदरफळ

8329993405

A/P धांदरफळ, अकोले रोड, ता. - संगमनेर, जि. अहमदनगर

सुनील अॅग्रो एजन्सी, सुपा   

9689425505

पाटील प्लाझा, नगर पुणे हाय वे, वंडर वाईन्सच्या पुढे, सुपा, ताल पारनेर, जि. अहमदनगर

स्वामी ऍग्रो ट्रेडर्स, लांडेवाडी

लांडेवाडी

स्वामी समर्थ ऍग्रोटेक

9822341140

A/P मलठण ता.शिरूर,जिल्हा-पुणे

स्वामी समर्थ कृषी उद्योग, गावडेवाडी

9970961872

A/P-गावडेवाडी

स्वराज्य कृषी उद्योग समूह, रुईछत्तीशी

8600550833

A/P:- रुईछत्तीशी, ताल आणि जि. अहमदनगर

तन्मय ऍग्रो सर्व्हिसेस, मांजरवाडी

9890425830

गेट क्र. 870. ए/पी मांजरवाडी, ता. जुन्नर, जि. पुणे पिन ४१०५०४

त्रिमूर्ती ऍग्रो एजन्सीज, जातेगाव बी.के

9767903360

पाबळ रोड, माऊली वॉशिंग सेंटर जवळ, जातेगाव बीके, ता. शिरूर जि. पुणे

त्रिमूर्ती कृषी सेवा केंद्र, टाकळी काझी

9767469859

बस स्टँड समोर, टाकळी काझी, ता.नगर, जि.- अहमदनगर

वैभव ऍग्रो सर्व्हिसेस, काष्टी

8888242649

A/P काष्टी, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर

विघ्नहर ऍग्रो एजन्सी, भोरवाडी

9860876009

ए/पी-भोरवाडी, वडगाव (कांदळी) ता-जुन्नर, जिल्हा-पुणे.

विघ्नहर कृषी सेवा केंद्र, सुलतानपूर

9960441100

अ/प सुलतानपूर (शिरोली), ता. जुन्नर, जि. पुणे.

विकास फर्टिलायझर्स, न्हावरे

9890691635

ए/पी न्हावरे, ता. शिरूर, जि. पुणे-४१२२११

विकास कृषी सेवा केंद्र, परगाव (एस एम)

9049996199

A/P. PARGAON (S M), TAL. - DAUND, DIST. - PUNE

विराज कृषी सेवा केंद्र, साकोरी

9766477141   

A/P साकोरी, बेल्हे, ता. जुन्नर, जि. पुणे

वाखरे अॅग्रो एजन्सी

8999640199

ए/पी.बेलवंडी फाटा,ता.श्रीगोंदा,जिल्हा-अहमंदनगर

योगीराज बाबा कृषी सेवा केंद्र, घोलपवाडी

9860783305

घोलपवाडी

MR

संपर्क साधा